AVUSTUSTEN HAKEMINEN

 

Längelmäen Säästöpankkisäätiö voi myöntää avustuksia hankkeisiin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta. Hakijoina voivat olla Längelmäen alueella toimivat seurat ja yhdistykset.

Längelmäen alueelta valmistuvat ylioppilaat voivat hakea ylioppilaslakki-stipendiä  APURAHAHAKEMUS  lomakkeella, täyttämällä se soveltuvin osin. Hakemuksessa pyydetään mainitsemaan mistä lukiosta olet valmistunut sekä valmistumispäivä. 

 

 • Apurahan saajan tulee toimia entisen Längelmäen kunnan alueella
 • Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus
 • Hakuaika on jatkuva
 • Säätiön hallitus käsittelee hakemuksia kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
 • Tarkempia tietoja käsittelyajankohdasta voi tiedustella säätiön asiamieheltä.
 • Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille erikseen 

 

 • Hakemukset liitteineen tulee toimittaa säätiön asiamiehelle APURAHAHAKEMUS lomakkeella sähköisesti tai säätiön asiamiehelle osoitetulla kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Apurahojen saajat voidaan julkaista säätiön verkkosivuilla ja / tai sanomalehdessä
 • Myönnetty apuraha maksetaan ilmoitetulle pankkitilille tai muuten erikseen sovittavalla tavalla
 • Säätiö varaa mahdollisuuden kutsua apurahojen ja stipendien saajat erilliseen luovutustilaisuuteen.
 • Hakemuksista antaa lisätietoja Säätiön asiamies  

APURAHAHAKEMUS

Aikaisempina vuosina jaetut apurahat ja stipendit