AVUSTUSTEN HAKEMINEN

 

Längelmäen Säästöpankkisäätiö voi myöntää avustuksia hankkeisiin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta. Hakijoina voivat olla Längelmäen alueella toimivat seurat, yhdistykset ja yksityiset henkilöt.

Längelmäen alueelta valmistuvat ylioppilaat voivat hakea ylioppilaslakki-stipendiä  APURAHAHAKEMUS  lomakkeella, täyttämällä se soveltuvin osin. Hakemuksessa pyydetään mainitsemaan mistä lukiosta olet valmistunut sekä valmistumispäivä. 

 

 • Apurahan saajan tulee toimia entisen Längelmäen kunnan alueella
 • Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus
 • Hakuaika on jatkuva
 • Säätiön hallitus käsittelee hakemuksia kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
 • Tarkempia tietoja käsittelyajankohdasta voi tiedustella säätiön asiamieheltä.
 • Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille erikseen 

 

 • Hakemukset liitteineen tulee toimittaa säätiön asiamiehelle APURAHAHAKEMUS lomakkeella sähköisesti tai säätiön asiamiehelle osoitetulla kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Apurahojen saajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja / tai sanomalehdessä
 • Myönnetty apuraha maksetaan ilmoitetulle pankkitilille tai muuten erikseen sovittavalla tavalla
 • Säätiö varaa mahdollisuuden kutsua apurahojen ja stipendien saajat erilliseen luovutustilaisuuteen.
 • Hakemuksista antaa lisätietoja Säätiön asiamies  

APURAHAHAKEMUS

Aikaisempina vuosina jaetut apurahat ja stipendit