AVUSTUSTEN HAKEMINEN

 

Längelmäen Säästöpankkisäätiö voi myöntää avustuksia hankkeisiin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta. Hakijoina voivat olla Längelmäen alueella toimivat seurat, yhdistykset ja yksityiset henkilöt.

Längelmäen alueelta valmistuvat ylioppilaat voivat hakea ylioppilaslakki-stipendiä  APURAHAHAKEMUS  lomakkeella, täyttämällä se soveltuvin osin. Hakemuksessa pyydetään mainitsemaan mistä lukiosta olet valmistunut. 

 

 • Apurahan saajan tulee toimia entisen Längelmäen kunnan alueella
 • Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus
 • Hakuaika on jatkuva
  • 30.3. mennessä saapuneista hakemuksista päätökset ilmoitetaan hakijoille viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
  • 30.9. mennessä saapuneista hakemuksista päätökset ilmoitetaan hakijoille viimeistään marraskuun loppuun mennessä
 • Hakemukset liitteineen tulee toimittaa säätiön asiamiehelle APURAHAHAKEMUS lomakkeella sähköisesti tai säätiön asiamiehelle osoitetulla kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Avustus-summia ei määritellä etukäteen, vaan jokainen hanke arvioidaan ja siitä päätetään erikseen
 • Apurahojen saajat julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja / tai sanomalehdessä
 • Myönnetty apuraha maksetaan ilmoitetulle pankkitilille tai muuten erikseen sovittavalla tavalla
 • Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisätietoja tai liitteitä tai pyydetään täydentämään hakemustaan
 • Säätiö varaa mahdollisuuden kutsua apurahojen ja stipendien saajat erilliseen luovutustilaisuuteen.
 • Hakemuksista antaa tarvittaessa lisätietoja Säätiön asiamies  

APURAHAHAKEMUS

Aikaisempina vuosina jaetut apurahat ja stipendit